Protest! En een rode vlag horen écht bij sportief zeilen

Protest! en een rode vlag horen écht bij sportief zeilen

Zeilen: een self policing sport

De meeste zeilwedstrijden, ook de Grevelingencup, hebben geen scheidsrechter(s) op het water.
Als een boot het spel niet volgens de regels speelt, moet een andere boot zo snel mogelijk actie ondernemen, dan kan de (vermeende) overtreder in veel gevallen ter plekke zijn fout herstellen. Doet deze dit niet, dan is er na de wedstrijd de protestcommissie.

Protest! en dan een straf nemen: enkele voorbeelden 

Niet vrijblijven, merkteken raken: strafrondje
Als een boot niet vrijblijft of een merkteken raakt, roept de (benadeelde) boot ‘protest’ en toont onmiddelijk een rode vlag.  De ‘overtreder’ die zijn fout erkent, zeilt zich vrij zonder andere boten te hinderen en draait een strafrondje. Daarmee is de kwestie in de meeste gevallen opgelost en de protesteerder haalt de protestvlag weg.

Schade of letsel: de wedstrijd verlaten
Er zijn overtredingen waarvoor het draaien van een strafrondje niet voldoende is. Bijvoorbeeld bij een aanvaring met schade of persoonlijk letsel. Een sportieve zeiler zet dan de nationale vlag, verlaat de wedstrijd en meldt dat per VHF aan de wedstrijdleiding. 

Baan niet gevaren: terugtrekken

Niet altijd kan een boot door het roepen van ‘protest’ en de rode vlag op de hoogte worden gesteld. Een boot die een kwart mijl voor je een merkteken verkeerd rondt, is niet te beroepen. Dan moet je die boot het voornemen om te protesteren bij de eerste redelijke gelegenheid kenbaar maken. Misschien is dat pas na de finish, of zelfs in de haven na de (laatste) wedstrijd van die dag. De ‘overtreder’ heeft dan de mogelijkheid om zich terug te trekken en dat zo snel mogelijk aan de wedstrijdleiding te melden.

Als er geen straf wordt genomen?

Laat de protestvlag staan tot de finish en wijs het finishcomité er op.
In de haven aangekomen dien je een protest in. 

Einde protesttijd

Bij de Grevelingencup kan een boot protesteren tot 60 minuten nadat de laatste boot in zijn startgroep is gefinisht.
Alleen met een dwingende reden kan een later ingediend protest toch geldig zijn. 

Formulier invullen

Vraag in de Yachtclub bij de protestcommissie een protestformulier en lever het daar weer in. 

Op het formulier moet o.a. vermeld worden tegen welke boot geprotesteerd wordt, wie de eventuele getuigen zijn en een toelichting van het voorval in tekst en met één of meer schetsjes.

Tijd van behandeling
Houdt de mededelingen bij de ingang in de gaten, ook om te weten of er misschien een protest tegen jouw boot is. Uiterlijk 20 minuten na einde protesttijd wordt gepubliceerd welke protesten zijn ingediend en hoe laat die behandeld worden. 

Wanneer protesteerder, geprotesteerde en getuigen eerder aanwezig zijn, kan de protestcommissie meestal snel beginnen.

Geprotesteerde niet aanwezig?
Dan zal in veel gevallen het protest toch behandeld worden, maar is de geprotesteerde boot niet in staat zijn zienswijze te geven. Zorg dat je er wel bij bent!

Behandeling en uitspraak
De protestcommissie stelt eerst vast of een protest geldig is. Onder meer: Rode vlag getoond? Op tijd ingediend? Voorval duidelijk beschreven? Als het protest geldig is, dan volgt direct de behandeling. 

De protestcommissie hoort de partijen en getuigen, stelt de feiten vast en doet uitspraak.

Vragen?

De protestcommissie is na alle wedstrijden aanwezig in de Yachtclub en beantwoordt daar graag vragen over de Regels en Bepalingen. Ook is zij per e-mail te bereiken op jury@grevelingencup.nl