Annulering Grevelingencup finale (21 maart 2020)

Het is een seizoen van bijzondere en niet te voorkomen omstandigheden, tot onze spijt moeten we de finale van zaterdag 21 maart 2020 annuleren. Gezien de situatie en maatregelen met het coronavirus is de organisatie onmogelijk. 

We zijn tot dit besluit gekomen in overleg met diverse instanties en binnen de eigen organisatie. Ook de verschillende alternatieve organisatievormen zijn besproken maar blijken niet mogelijk om verschillende redenen (veiligheid én organisatorisch); tot slot is ook de vergunning voor het evenement ingetrokken door de gemeente.

Als organisatie zullen we de komende weken onderzoeken of het mogelijk is om alsnog een finale te varen op zaterdag 4 april 2020 . Dit doen we in samenspraak met onder andere Marina Port Zelande en zal afhangen van de ontwikkelingen in de komende weken rondom het virus en maatregelen. Of dit mogelijk blijkt, zullen we communiceren zodra er meer informatie beschikbaar is.

Verdere berichtgeving volgt via de website en de facebookpagina van de Grevelingencup.