Jury mededelingen

Protest 1, 17 november 2019

Protesterende boot: NED 8519 Marlene, vertegenwoordigd door Donald van Lier.

Geprotesteerde boot: NED 8197 Kindamagic, vertegenwoordigd door Roel Veldhoven.

Beide boten voeren in de Toer S, baan 82.

NED 8519 protesteert op basis van regel 28 tegen de NED 8197 vanwege het aan de verkeerde zijde houden van merkteken G57.

De baanbeschrijving in het gedrukte programmaboekje vermeldt dat de G57 aan SB moet worden gehouden, de pdf op de website vermeldt dat de G57 aan BB moet worden gehouden.
De bepalingen van de Grevelingen Wintercup vermelden niet welke tekst bij strijdigheid voorrang heeft.

Het protest wordt toegekend. Onder toepassing van Regel 63.7 (tegenstrijdige bepalingen) en WB 16.7 (Strafsysteem) legt het protestcomité NED 8197 een discretionaire straf van 0 (nul) punten op.

P.S. Het wedstrijdcomité heeft toegezegd de tegenstrijdigheid in de bepalingen te verwijderen, en dat mede te delen aan de deelnemers.