Jury mededelingen

Jury werkwijze COVID-19

(Status 10 oktober ’20)

Werkwijze jury Grevelingencup in tijden van Corona

A         Alle algemene mededelingen lopen via het mededelingenbord (knop op de GWC-homepage); daaronder vallen o.a. ‘Einde protesttijd’ en ‘Schema Protestbehandelingen’ (schedule).

B         De jury is bereikbaar via jury@grevelingencup.nl.

C         Protestformulieren zijn verkrijgbaar:

  • op papier bij de ingang van de Yachtclub;
  • digitaal op de website van het Watersportverbond.

D         Protesten kunnen worden ingediend:

  • op papier bij de ingang van de Yachtclub;
  • per e-mail naar jury@grevelingencup.nl: als document (doc / docx / pdf) of als foto (gif / jpg / png / pdf) van voldoende scherpte.

E         De tijden van behandeling worden op de website gepubliceerd.
Partijen zijn zelf verantwoordelijk zich ervan op de hoogte te stellen of er tegen hen een protest is ingediend c.q. wanneer een protest wordt behandeld.

F          Als arbitrage mogelijk is (Deel 2 RvW) en de geprotesteerde beschikbaar is, kan dat asap op anderhalve meter in de Yachtclub plaatsvinden: protesteerder, geprotesteerde, één jurylid.

G         Full hearing protesten worden ‘fysiek’ op anderhalve meter in de Yachtclub behandeld:
protesteerder, geprotesteerde, eventuele getuige(n), jury. Één of twee leden van de jury zijn fysiek aanwezigen, de overigen nemen deel per ZOOM.

H         De resultaten van de behandeling publiceert de jury op de website.